logo

Наші Контакти

+380373455074
bahrinesti@ukr.net

Să ne aducem pururi aminte de Mihai Eminescu, cel mai ales între toţi scriitorii acestui neam, apărut pe neaşteptate în literatura lâncedă şi convenţională a epocii, în viaţa lui scurtă a dus arta poeziei la înălţimi neîntrecute până astăzi.Eminescu este viu în conștiința poporului nostru , este studiat , interpretat , omagiat , învățat cu plăcere și toate acestea la un loc dovedesc rolul pe care-l joacă Eminescu în cultura și în conștiința noastră.

Comments are closed.