logo

Наші Контакти

+380373455074
bahrinesti@ukr.net

Інформаційні технологій та підвищення якості навчання

Процес інформатизації, що охопив сьогодні всі сторони життя сучасного суспільства, має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної раціоналізації інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

Пошук нових форм і методів навчання в наш час – явище не тільки закономірне, але й необхідне.

На базі Багринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 21 грудня був проведений семінар-практикум для директорів навчальних закладів Глибоцького району на тему «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та можливостей Інтернету для підвищення якості навчально-виховного процесу.»

Головним завданням школи є турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного учня, вчителя і колективу в цілому.

Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — всі ці питання постійно перебувають у полі уваги  адміністрації та вчителів школи. Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

Семінар відкрив начальник управління освіти РДА Швець В.Г. з доповіддю «Оновлення форм організації навчально-виховного процесу у школах району для підвищення якості навчання»

До програми семінару були включені таки питання :

 • актуальність та практичне значення використання ІКТ та Інтернету в навчально-виховному процесі (Дякон В.Г.),
 • використання ІКТ під час моніторингу навчальних досягнень (Вінтоник І.В.),
 • ІКТ у роботі з обдарованими дітьми (Андрухович О.Г.),
 • ІКТ на уроках фізичного виховання ІКТ на уроках фізичного виховання (Андрухович Е.І., Баланюк М.І.)
 • Комп’ютер та здоров’я (Возняк М.В.),
 • Роль шкільної бібліотеки та бібліотекаря в сучасному  інформаційному суспільстві (Заболотнюк М.Г.),
 • Психологічний супровід  навчання та використання ІКТ (Тюфтії І.І.)

Друга частина семінару вчителя школи було проведено презентація педагогічного досвіду, пристендові уроки. На цих презентації та при стендових уроках було показано, як на різних етапах уроку можливо використання  інформаційно-комунікаційних технологій та можливостей Інтернету.

За круглим столом при підбиття підсумків семінару всі зазначили, що у школі особливе місце повинно відводитися таким формам занять, що забезпечують участь кожного учня у проведені уроку, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності. Ці завдання учнів можна успішно розв’язувати завдяки інформаційним технологіям. Головними перевагами пропонованих технологій полягають в тому, що вони дозволяють інформатизувати учбовий процес, більш відповідають вимогам сучасної школи в порівнянні з класно-урочною моделлю.

Також  завідувач  РМЦ  Намака О.С. відмітила, що процес організації навчання школярів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє:

– зробити цей процес цікавим,

– ефективно вирішувати проблему наочності навчання,

– індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань,

–  самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки,

–  здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність.

Директор школи  Акатріні М.М. зазначив, що при використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах виникли проблеми:

 • недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів;
 • недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів;
 • недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання.

 

У рекомендації про підсумки семінару було зазначено, що учителі початкових класів або вчителі – предметники, які володіють сучасними комп’ютерними технологіями, і викладачі інформатики мають вибудовувати весь процес навчання так, щоб він забезпечував, поряд із засвоєнням предметного змісту, формування відповідних технологічних та інформаційних умінь і навичок, які застосовуються в різних життєвих ситуаціях: навчальних, виробничих, особистих, одним із результатів процесу інформатизації навчальних закладів має бути можливість використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для роботи з інформацією як в навчально-виховному процесі, так і для інших потреб.

Інформаційні технології — вимога сьогодення, що дозволяють створити суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології стрімко ввірвались до всіх сфер нашого життя, стали такою ж реальністю, як телефонний зв’язок чи подорожування літаком. Вони спрощують спілкування та співробітництво. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, привнесені новими інформаційними технологіями, та має навчитися грамотно застосовувати їх.

В.Г.Дякон, заступник директора з НВР,

БагринівськоїЗОШ І-ІІІст., Глибоцького р-ну

Comments are closed.