logo

Наші Контакти

+380373455074
bahrinesti@ukr.net

Методична робота з педагогічними кадрами в 2017-2018 навчальному році

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 

Про організацію методичної  роботи з педагогічними кадрами в 2017-2018  навчальному році

 

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», нормативно-правових документів стосовно освіти, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Чернівецької обласної державної адміністрації, наказів та інструктивно-методичних листів Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області  наказу управління освіти Глибоцької РДА від 07.09.2017р.   № 539   «Про підсумки методичної роботи у 2016/2017 н.р та її організацію  у 2017/2018 навчальному році»  та з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними працівниками школи, підвищення їхньої компетентності, впровадження в роботу школи інноваційних технологій і методик, наукового обґрунтування навчального процесу, удосконалення управлінських умінь адміністрації ЗОШ, створення умов для розвитку педагогічної творчості вчителів,  розвитку учнівського самоврядування та згідно з річним планом роботи школи

Для цього :

 1. Методичну роботу в школі здійснювати відповідно до наказу управління освіти Глибоцької РДА від 07.09.2017р. № 539   «Про підсумки методичної роботи у 2016/2017 н.р та її організацію  у 2017/2018 навчальному році»   2.Визначити пріоритетні напрямки :

2.1. Реалізація районної науково-методичної теми: «Вироблення системи методичних дій і заходів, спрямованих на активізацію самоосвітньої діяльності вчителя, використання інноваційного потенціалу педагогів в умовах реформування системи освіти », через реалізацією V етапу загальношкільної  методичної теми «Формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій» .

2.2.Створення умов для безперервного навчання педагогів школи, розвитку їх творчої діяльності.

2.3. Методичний та організаційний супровід практичного впровадження компетентнісного підходу в навчання та оцінювання навчальних досягнень школярів.

2.4. Втілення в практику ідей Концепції нової української школи.

2.5.Забезпечення якісного методичного супроводу роботи з обдарованими учнями  .

2.6. Проведення методичних заходів, спрямованих на  підвищення педагогічної майстерності педагогів, вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду педагогів школи.

 1. Керівництво та координацію методичної роботи з педагогічними працівниками школи здійснювати методичній раді навчального закладу та проводити її з урахуванням диференційованого підходу за колективними (педагогічні конференції, педагогічні тижні, виставки-презентації, круглі столи), груповими (методична рада, методичні об’єднання, «майстер-класи»), індивідуальними (стажування, методичні консультації, самоосвіта) формами роботи.
 2. Діяльність методичної ради направити на формування інноваційних підходів до організації методичної роботи з педагогами в умовах упровадження Концепції нової української школи.
 3. Вживати організаційно-методичні заходи щодо комплексного забезпечення соціально-психологічного захисту дітей.
 4. Сприяти участі педагогів у методичних заходах, спрямованих на підвищення їх педагогічної майстерності.
 5. Основою індивідуальною формою підвищення професійної майстерності педагогів вважати самоосвіту.
 6. Здійснювати методичний супровід викладання факультативів, курсів за вибором, допрофільного та профільного навчання.
 7. Активізувати роботу щодо участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах, турнірах різного спрямування.

10.Затвердити заходи щодо реалізації теми школи у 2017/2018 навчальному році. (Додаток 1).

11.Затвердити склад методичної ради школи на 2017/2018 навчальний рік.  (Додаток 2).

12.Затвердити обраний на засіданнях шкільних методичних об’єднань склад керівників шкільних методичних об’єднань. (Додаток 3).

 1. Продовжити роботу школи молодого вчителя «Надія» (керівник Дякон В.Г.) .
 2. 14. Психолого-педагогічного семінару з проблеми «Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу з метою формування компетентної особистості» (керівник Топало Ю.Г.).
 3. Заступнику з навчально-виховної роботи Дякон В.Г.:

15.1. Спрямувати організацію методичної роботи у відповідності до даного наказу в закладі.

15.2.  Налагодити  дієві зв’язки всіх методичних підструктур школи з методичною радою школи.

15.3. Сприяти участі в районних та обласних методичних заходах згідно з наказами Департаменту освіти та науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації та  управління освіти.

15.4. Організувати та провести індивідуальні консультації для вчителів які беруть участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності “Учитель року – 2018”.

15.5. Організовувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження курсів при ІППОЧО.

15.6. Співпрацювати з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення навчально-виховного процесу.

15.7. Забезпечувати поширення досвіду педагогів школи через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети.

15.8. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до науково-дослідницької роботи, факультативних та гурткових занять з метою поглибленого вивчення предметів навчального плану, позаурочної діяльності, учнівського самоуправління.

 1. 16. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дякон В.Г., заступнику директора з виховної роботи Андрухович О.Г. :

16.1. Створити необхідні умови для методичних підрозділів, координації їхньої роботи, систематично надавати допомогу керівникам.

16.2.  Проводити раз на місяць інструктивно-методичні наради.

16.3.Постійно дбати про поліпшення методичного забезпечення викладання навчальних предметів

16.4.  Організовувати  проведення предметних тижнів (жовтень-березень)

16.5. Провести методичні декади, місячники з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників:

– Олімпійській тиждень (вересень);

– Тиждень наставника (жовтень);

– Місячник педагогічної творчості вчителів, які атестуються(січень-лютий);

–  Декада  «Ініціатива і творчість молодих» (квітень);

 1. 17. Вчителям – предметникам:

17.1. Заохочувати учнів до  участі  в конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Кришталева сова»,  «Соняшник»,  «Лелека»,  «Колосок», читців творів  М. Емінеску .

17.2. Провести І етап Всеукраїнських олімпіад з предметів (жовтень), підготувати учнів до участі в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад (листопад-січень).

17.3. Провести І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені  Тараса Шевченка, І етап Міжнародного конкурсу з української мови  імені Петра Яцика (жовтень-листопад) та підготувати учнів до участі в ІІ та ІІІ етапах Конкурсах (жовтень-січень).

17.4. Користуватися в навчальній діяльності навчальними програмами, підручниками та навчально-методичними посібниками, рекомендованими МОН України для використання в ЗНЗ, перелік яких даний  на сайті МОН (протягом 2017-2018 н.р.).  

17.5. Використовувати ті навчальні посібники, навчальні зошити на друкованій основі та інші навчальні видання, які мають на звороті титульного аркушу відповідний гриф МОН або номер і дату листа-підтвердження Інституту інноваційних технологій і змісту освіти про схвалення для використання у ВНЗ (протягом 2017-2018 н.р.).           .

17.6.Адаптувати зміст планів-конспектів уроків на друкованій основі під індивідуальні психолого-педагогічні та освітні особливості класу, доповнювати власним дидактичним матеріалом та інформацією з довідкової літератури (протягом 2017-2018 н.р.).   

 1. Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та інші форми методичної роботи для заохочення діяльності вчителів, розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня і зростання результативності праці педагогів.
 2. 19. Педагогічним працівникам брати участь у засіданнях методичних об’єднань та інших форм методичної роботи, визначених даним наказом.

 

Методична тема :

« Формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій»

Мета методичної ради:

 • сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;
 • створити колектив однодумців, які працювали б над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
 • керувати методичною, науковою, інноваційною діяльністю;
 • розглядати плани, програми, проекти всіх методичних об’єднань;
 • організувати самоосвітню роботу педагогів, самовдосконалення й самореалізацію їхньої особистості;
 • організувати цілеспрямовану роботу з молодими спеціалістами.

Завдання методичної ради :

 • аналіз ефективності роботи методичних підрозділів;
 • упровадження інновацій на локальному рівні, оцінка їх результатів ;
 • розгляд апробації навчальної літератури ;
 • виявлення, вивчення і поширення ППД, вироблення пропозицій щодо впровадження його в практику роботи педагогів.

Повноваження методичної ради :

 • планування методичної роботи;
 • вироблення рекомендацій щодо оптимізації навчально-виховного процесу ;
 • розгляд методичних матеріалів, напрацювань педагогів ;
 • порушення клопотань перед методичною радою управління освіти про розгляд матеріалів з досвіду роботи педагогів ;
 • розгляд результатів вивчення досвіду (системи) роботи вчителів;
 • рівня навчальних досягнень учнів ;
 • стану викладанняпредметів.

Нормативна база методичної ради :

Методична рада діє відповідно до Закону України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», керується Статутом закладу освіти, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад даним Положення.

СКЛАД  МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ

 1. Дякон В.Г. – заступник директора з НВР, голова ради.
 2. Андрухович О.Г. – заступник директора з ВР, заступник голови ради.
 3. Малофій С.В.І – голова МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, секретар ради.
 4. Топало М.Г. – голова МО вчителів початкових класів, член ради.
 5. Горечка М.І. – голова МО вчителів природничо-математичного циклу, член ради.
 6. Влад В.Г. – голова МО вчителів художньо-оздоровчого циклу член ради.
 7. Жижій О.В. – голова  МО класних керівників
 8. Білоусяк Н.І. – бібліотекар школи, член ради.

ПЛАН ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ

 

засідання

Зміст роботи Дата

проведення

Відповідальні Примітка
Засідання

І

Інструктивно-методичне

1. Про стан методичної роботи за минулий рік. Організація методичної роботи з педагогічним колективом на 2017/18 н. р. Затвердження плану роботи методичної ради школи на 2017/18 н. р.

2. Про організацію роботи над єдиною шкільною темою  «Формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій»

3. Про ознайомлення з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо викладання предметів, забезпечення навчальними програмами, підручниками

4. Про організацію роботи зі здібними та обдарованими дітьми

5. Про підготовку до проведення І (шкільного) етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

 

6.Про погодження планів ШМО, МО класних керівників, школи молодого вчителя «Надія» , плану проведення  предметних  та тематичних тижнів на 2017-2018 н.р.

 

 

7. Про участь педагогічних працівників у професійних  конкурсах на 2017-2018 н.р.

 

8.Ознайомлення членів методичної ради з Інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки України та Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

8 вересня

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени методичної ради,

бібліотекар

 

 

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

 

 

 

Члени методичної ради

 

 

 

 

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

 

 

 

 

Члени методичної ради

 

Звіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

Засідання

ІІ

Теоретичне заняття

 

Круглий стіл : «Шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності»

1. Про шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності

 

2. Про підсумки проведення І етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2017/18 н. р.

 

3. Про організацію та підготовку учнів до участі в ЗНО

 

4. Про хід атестації вчителів у 2017/2018 навчальному році.

5. Вивчення стану викладання базових предметів та проведення моніторину навчальних досягнень учнів з предметів у 2017/2018 навчальному році

6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

 

 

30 жовтня  

 

 

 

 

Андрухович О.Г.

 

 

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

 

 

 

 

Члени методичної ради

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

Інформація

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

Засідання

ІІІ

Практичне    заняття

 

1. Аналіз  результативності методичної роботи за І семестр.

 

2. Підсумки моніторингу знань і відвідування школи учнів за І семестр.

 

3. Про результати перевірки навчальних програм за І семестр

 

4. Про проведення предметних тижнів.

 

 

5.  Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах предметних олімпіад

 

 

6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури

 

3 січня  

Дякон В.Г.

 

 

 

 

Дякон В.Г.

Андрухович О.Г.

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

Голови МО

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

Члени методичної ради

 

Виступ,

Аналіз

 

 

 

Аналіз результат-тивності,

інформація

 

Аналіз результат-тивності,

інформація

Аналіз результат-тивності,

інформація

Інформація

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

Засідання

ІV

Практичне заняття

 

Проблемний стіл:

«Психологічні труднощі в навчанні дітей: типологія, причини та шляхи подолання»

 

1.Про психологічні труднощі в навчанні дітей: типологія, причини та шляхи подолання

 

2. Про організацію повторення навчального матеріалу та підготовку учнів до державної підсумкової атестації, ЗНО

 

3. Робота з молодими вчителями

 

5. Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять.

 

6. Огляд нормативних документів,  новинок психолого-педагогічної літератури.

 

30 березня  

 

 

 

 

 

 

Топало Ю.Г.

 

 

 

 

 

Члени методичної ради

 

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

Топало М.Г.

 

 

Члени методичної ради

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

Інформація

 

 

 

Інформація

 

 

Засідання

V

Теоретичне заняття

1. Діяльність роботи шкільних методичних об’єднань,   за 2017-2018 навчальний рік щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.

 

2. Виконання наказу про методичну роботу в школі

 

 

3.Результати внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм у  2017 – 2018  н. р.

 

 

4. Звіти наставників про роботу з молодими вчителями.

 

5. Результати адаптації учнів 1-х і 5-х класів до навчання.

 

6.  Підсумки курсової

підготовки вчителів,  підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.

 

7. Підготовка до анкетування педагогів школи з питань методичної роботи

 

8. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

21 травня Дякон В.Г.

Члени методичної ради

 

 

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

Психолог

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

 

 

 

 

Дякон В.Г.

 

 

 

 

 

Члени методичної ради

Аналіз результат-тивності,

інформація

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

Звіт

 

 

 

Звіт

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз питань

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.