logo

Наші Контакти

+380373455074
bahrinesti@ukr.net

Екологічне виховання як один із напрямів виховання учнів

Сьогодні ми частіше чуємо слова «екологія», «забруднення навколишнього середовища». Екологічне виховання в Багринівський школі проводиться не тільки на уроках, також і у позаурочний час.

Екологічна ситуація, яка склалася в світі, постійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв’язку з цим екологічна освіта і екологічне виховання стають новим пріоритетним напрямком педагогічної теорії і практики. Відповідно Національна доктрина розвитку освіти у 21-му столітті одним із ключових питань системи освіти розглядає питання екологічного виховання.

У цій системі особливе місце належить школі – найважливішій ланці становлення особистості.

Одним із найважливіших завдань сучасної школи є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування активної, гуманної позиції у ставленні до природи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: